Zakres Usług

Rzeczoznawca samochodowy Bonn

Wycena szkód po wypadkach na terenie Unii Europejskiej

Rzeczoznawca samochodowy Bonn jest regionalnym partnerem sieci MOTOEXPERT, która specjalizuje się w wycenie powypadkowych szkód drogowych, jakie powstały na skutek wypadków i kolizji samochodowych. Głównym zakresem działalności sieci MOTOEXPERT, a tym samym również eksperta techniki samochodowej Bonn, jest sporządzanie powypadkowych opinii technicznych i dokonywanie kalkulacji kosztów naprawy pojazdów powypadkowych.

Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT oferują w pełni niezależne opiniowanie i kosztorysowanie szkód komunikacyjnych, jakie miały miejsce za granicą – na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii i całej Unii Europejskiej. Skorzystanie z usług rzeczoznawcy samochodowego Bonn oraz sieci MOTOEXPERT może być gwarancją uzyskania profesjonalnej wyceny szkody, która pozwoli na przeprowadzenie procedury likwidacji szkody bezpośrednio za granicą. Opinie techniczne MOTOEXPERT są bowiem uznawane przez zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe i stają się podstawą wypłaty lukratywnych odszkodowań powypadkowych.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG RZECZOZNAWCZYCH

 • wykonywanie powypadkowych oględzin pojazdów
 • ocena zakresu uszkodzeń powypadkowych
 • wycena wartości szkód powypadkowych
 • sporządzanie niezależnych opinii technicznych
 • wycena wartości pojazdów powypadkowych i wraków pojazdów
 • weryfikacje napraw powypadkowych
 • weryfikacje istniejących kalkulacji szkód (opinie techniczne, kosztorysy)
 • kalkulacje kosztów napraw powypadkowych
 • kalkulacje szkód komunikacyjnych
 • doradztwo techniczno-prawne
 • inne (na życzenie Klienta)

Opinie techniczne – Niezależna wycena szkód – Wypadek samochodowy za granicą (Niemcy, Austria, UE, Szwajcaria)